Εξεταστική Μνημονίου

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  πρακτικά και/ή βίντεο από τη συμμετοχή του Βουλευτή στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Υπαγωγής της Χώρας στα Μνημόνια.

Ημερ.
Αντικείμενο συνεδρίασης
Σχετικά πρακτικά
Πρακτικά βουλευτή
Βίντεο Βουλευτή
26/5/2015
Εξέταση μάρτυρα Νικόλαου Βέττα
πρακτικά
πρακτικά
βίντεο1
βίντεο2
βίντεο3
βίντεο4
28/5/2015
Εξέταση μάρτυρα Βασίλειου Κορκίδη
πρακτικά
πρακτικά
βίντεο
2/6/2015
Εξέταση μάρτυρα Μάρτυρα Σάββα Ρομπόλη - Εξέταση μάρτυρα Κωνσταντίνου Κόλλια
πρακτικά
πρακτικά1
πρακτικά2
βίντεο1
βίντεο2
3/6/2015
Εξέταση μάρτυρα Γεωργίου Κασιμάτη - Εξέταση μάρτυρα Κωνσταντίνου Μίχαλου
πρακτικά
πρακτικά1
πρακτικά2
βίντεο1
βίντεο2
9/6/2015
Εξέταση μάρτυρα Παναγιώτη Λιαργκόβα
πρακτικά
πρακτικά
βίντεο
17/6/2015
Εξέταση μάρτυρα Νικόλαου Λογοθέτη - Εξέταση μάρτυρα Νικόλαου Στρομπλού
πρακτικά

Κλείσιμο